Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Základný a aplikovaný výskum je neoddeliteľnou súčasťou práce učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov, doktorandov i študentov fakulty. Počtom a rozsahom domácich i medzinárodných projektov, výsledkami výskumu a jeho odozvou v odborných kruhoch, počtom publikácií v popredných zahraničných i domácich časopisoch, patrí FMFI k popredným fakultám Univerzity Komenského.


Kontakt:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

tel.: +421 260295585
email: jan.urban@fmph.uniba.sk
web: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK