Farmaceutická fakulta UK


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Farmaceutická fakulta ako jediná fakulta svojho druhu na Slovensku patrí k popredným európskym fakultám združeným v Asociácii európskych farmaceutických fakúlt. Farmaceutické štúdium integruje poznatky prírodovedných, medicínskych i špecifických farmaceutických vied. Fakulta udržiava úzke kontakty s farmaceutickou praxou (napr. Slovenskou lekárnickou komorou, farmaceutickými výrobnými spoločnosťami, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ústavmi SAV atď.).


Kontakt:

Farmaceutická fakulta UK
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava

tel.: +421 250117119
email: dubnickova@fpharm.uniba.sk
web: Farmaceutická fakulta UK