Pravoslávna bohoslovecká fakulta UNIPO


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Fakulta je jedinou fakultou pravoslávnej teológie v Strednej Európe. Svoj vedecký výskum orientuje do dvoch oblastí - spoločenské vedy a humanitné vedy. Konkrétnejšie ide o oblasť sociálnej práce, charitatívnej činnosti a dobrovoľníctva a taktiež všetky vedné oblasti pravoslávnej teológie - biblistika, systematické bohoslovie, praktické bohoslovie, cirkevné dejiny, biblická archeológia a byzantológia, kresťanská antropológia, kresťanská pedagogika a psychológia. Výskum prebieha na 6 pracoviskách.


Kontakt:

Pravoslávna bohoslovecká fakulta UNIPO
Masarykova 15
080 01 Prešov

tel.: +421 517724729
email: maria.lacekova@unipo.sk
web: Pravoslávna bohoslovecká fakulta UNIPO