Gréckokatolícka teologická fakulta UNIPO


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Vzdelávanie na fakulte je spojené s tvorivo-filozofickým a vedeckým poznaním v oblastiach prednášaných disciplín a im príbuzným oblastiam vedy a školskej praxe. Osobitnou úlohou fakulty je predovšetkým starať sa o vedeckú a teologickú prípravu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu alebo sa pripravujú na rozličné cirkevné i spoločenské služby. V tom zmysle poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. 


Kontakt:

Gréckokatolícka teologická fakulta UNIPO
Ulica biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov

tel.: +421 517725166
email: gtfpu@unipo.sk
web: Gréckokatolícka teologická fakulta UNIPO