Fakulta riadenia a informatiky ZU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Matematické modelovanie, simulácia a optimalizácia: databáz, informačných a dopravných komunikačných sietí, prepravy tovaru a cestujúcich, informačné a technické zabezpečenie: analýza a tvorba databázových systémov, analýza a tvorba multimediálnych systémov, komunikačné siete budúcich generácií, vstavané (embedded)  a multiagentové systémy, monitorovanie a riadenie dopravných procesov: analýza a tvorba informačných systémov pre monitorovanie a riadenie dopravy, základné a operatívne riadenie dopravných procesov, inteligentné dopravné systémy, riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie, regulačné automatizačné systémy, analýza, syntéza a návrhy integrovaných informačných a riadiacich systémov.


Kontakt:

Fakulta riadenia a informatiky ZU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 415134051
email: dekan@fri.uniza.sk
web: Fakulta riadenia a informatiky ZU