Stavebná fakulta TUKE


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Cieľom fakulty je posilnenie jej pozície v štruktúre vzdelávacej a vedeckovýskumnej základne Slovenska, ako aj v rámci európskeho priestoru. Záujmom fakulty je prispievať  k tvorbe a rozvíjaniu teoretických základov a metód progresívneho a efektívneho navrhovania, zhotovovania a užívania stavebných konštrukcií. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v štyroch študijných odboroch: Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Stavebníctvo a Environmentálne inžinierstvo, v ktorých  má fakulta udelené aj práva habilitácií a inaugurácií. 


Kontakt:

Stavebná fakulta TUKE
Vysokoškolská 4
042 00 Košice

tel.: +421 556024003
email: sekretariat.svf@tuke.sk
web: Stavebná fakulta TUKE

Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií