Hutnícka fakulta TUKE


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Hutnícka fakulta ponúka široké spektrum akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia. Fakulta sa orientuje na progresívne technológie vo výrobe, spracovaní a aplikácii materiálov oceľ, hliník, meď a žiaruvzdorná keramika. Je potrebné zdôrazniť, že fakulta pokrýva svojimi aktivitami celý životný cyklus kovu od primárnej metalurgie, až po zhodnocovanie a recykláciu kovonosných odpadov. Hutnícka fakulta sa v súčasnosti venuje aj veľmi atraktívnym oblastiam, ako sú obnoviteľné zdroje energie, biometalurgia a nanomateriály.


Kontakt:

Hutnícka fakulta TUKE
Letná 9
042 00 Košice

tel.: +421 556022023
email: dekanat.hf@tuke.sk
web: Hutnícka fakulta TUKE