Fakulta výrobných technológií TUKE


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Fakulta poskytuje vysokoškolské štúdium v jednom akreditovanom študijnom odbore "Výrobné inžinierstvo" a šiestich študijných zameraniach, v ktorých študuje celkovo okolo 900 študentov v dennej aj externej forme. Fakultu tvorí 6 katedier a 3 pracoviská.


Kontakt:

Fakulta výrobných technológií TUKE
Bayerova 1
080 01 Prešov

tel.: +421 517723012
email: studijne.fvt@tuke.sk
web: Fakulta výrobných technológií TUKE