Fakulta umení TUKE


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Fakulta venuje veľkú pozornosť vytváraniu zmluvných podmienok pre rozširovanie možností absolvovania čiastkového štúdia v zahraničí v rámci programu ERASMUS, resp. na partnerských školách na Slovensku. Hlavným cieľom Fakulty umení je pripraviť absolventov na to, aby popri svojej odbornej umeleckej činnosti boli neustále iniciátormi kultúrneho a umeleckého života v spoločnosti.


Kontakt:

Fakulta umení TUKE
Letná 9
042 00 Košice

tel.: +421 556022177
email: dekan.fu@tuke.sk
web: Fakulta umení TUKE