Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Fakulta BERG poskytuje vzdelanie nielen v tradičných baníckych disciplínach, ale pozorne vnímajúc rastúce potreby spoločnosti pre rozvoj vzdelanostnej ekonomiky východného Slovenska aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji cestovného ruchu a propagácie nášho regiónu študijným programom geoturizmus.


Kontakt:

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE
Letná 9
042 00 Košice

tel.: +421 556021111
email: sekrd.fberg@tuke.sk
web: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

Centrum exelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov