Ekonomická fakulta TUKE


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Faculta rozvíja poznanie a poskytuje vysoko kvalitné a profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied. Prispieva k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu.


Kontakt:

Ekonomická fakulta TUKE
Němcovej 32
040 01 Košice

tel.: +421 556023276, +421 556330983
email: dekanat.ekf@tuke.sk
web: Ekonomická fakulta TUKE