Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Fakultu elektrotechniky a informatiky tvorí 11 samostatných pracovísk. Široké spektrum vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, ako aj štruktúra fakulty mapuje tri nosné smery rozvoja - informatika a kybernetika, elektronika a telekomunikácie, elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika.


Kontakt:

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Letná 9
04200 Košice

tel.: +421 556021111
email:
web: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky

Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty. (Partner)

Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy

U.S. Steel Košice, s.r.o.

Graz University of Technology