Letecká fakulta TUKE


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä v oblastiach avioniky, aerodynamiky, stavby lietadiel a leteckých motorov, leteckej elektrotechniky a strojárstva, prípravy lietajúceho personálu a riadiacich letovej prevádzky a manažmentu leteckej prevádzky.


Kontakt:

Letecká fakulta TUKE
Rampová 7
041 21 Košice

tel.: +421 556026101
email: dekan.lf@tuke.sk
web: Letecká fakulta TUKE

Letisko Košice, a.s.

Technická univerzita v Liberci