Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

APZ je štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb.


Kontakt:

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava

tel.:
email:
web: Akadémia Policajného zboru v Bratislave