Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

AOS je bezfakultná vojenská vysoká škola univerzitného typu, ktorá vzdeláva a vychováva odborníkov pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky – profesionálnych vojakov a civilný personál Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Poskytuje aj celoživotné vzdelávanie a odborný výcvik profesionálnym vojakom, civilnému personálu Ozbrojených síl SR, zamestnancom Ministerstva obrany SR, príslušníkom bezpečnostných zborov a zmluvným partnerom formou akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích aktivít, kariérnych a odborných kurzov.


Kontakt:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš

tel.:
email:
web: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

fdasfasdf